Visjon og HMS-K politikk

Vi er internt og eksternt opptatt av Helse Miljø og Sikkerhet og våre visjoner og politikk skal gjenspeile dette på en god måte. Vårt utstyr er designet for sikkerhet og ivaretar alle krav som stilles og mer til. Dette for å unngå at våre produkter direkte eller indirekte skal bidra til ulykker og tap eller skade på liv eller eiendom.

Kvalitet er viktig i alle ledd, vi forsikrer oss derfor at alle våre leverandører har et godt system som sikrer oss de beste råvarene til våre produkter. Vi har mange stikk prøver og prøvejigger i produksjonen for å sikre at våre kunder får et uniformt produkt av topp kvalitet.

  • Vi aksepterer ingen skader hverken på mennesker, materiell eller miljøet – målet er 0!

  • Vår forretning skal være innenfor samfunnets aksepterte etiske normer. 

  • Våre produkter og vår service skal møte eller overgå kundens forventning til kvalitet. 

  • Vi skal søke beste praksis i alt vi foretar oss og kontinuerlig forbedre våre prosesser for å være en foretrukket leverandør for våre kunder.