Forskning og utvikling

Aluhak bruker hvert år betydelige midler for å videreutvikle systemene våre og å lage tilleggsprodukter som gjør hverdagen enklere for brukeren. Vi er i tett dialog med kundene våre, og får inn gode ideer fra brukere offshore og på anlegg over hele landet.

Skisser av en komponent eller en ide til videreutvikling vurderes først faglig og økonomisk. Dersom det er grunnlag for å gå videre med ideen eller skissen, blir denne tegnet og prototype blir utviklet. Disse blir sendt til kunden for testing og vi får tilbakemelding på eventuelle endringer som må gjøres. Etter at eventuelle endringene er gjennomførte blir komponenten testet på ny og om nødvendig typegodkjent før den er klar til bruk. Ved at kundene våre er delaktige i prosessen sikrer vi at utstyret som utvikles er brukervennlig og sikkert, dekker behovene som oppstår, og løser utfordringer som kunden har. Dette betyr igjen at kunden kan utføre sine oppgaver på en rask og effektiv måte, uten at det går ut over helse, miljø eller sikkerhet.

Vi ser frem til å motta gode ideer også i fremtiden. Vi vurderer alle innspill seriøst, og selv om ikke alt kan la seg realisere, lover vi en rask tilbakemelding med faglig begrunnelse for vår beslutning og videre saksgang. 

Tilbake..